Czytanie Narodowe 2023

Dnia 21.09.2023 odbyło się Czytanie Narodowe. Czytaliśmy ,,Nad Niemnem,, Elizy Orzeszkowej