Nowy wóz strażacki dla KSRG OSP w Dębowej Kłodzie

Nasi wspaniali druhowie, którzy powitali nowy samochód jaki otrzymała jednostka KSRG OSP w Dębowej Kłodzie. Moi strażacy dostali na Dzień Dziecka takie piękne Volvo. Zasłużyli na taki samochód.