Pierwsza w powiecie wirtualna strzelnica

Pierwsza w powiecie wirtualna strzelnica powstała w Gminie Dębowa Kłoda. Strzelnica będzie działać w ramach Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Celowego, Dotacja Celowa Finansowana ze środków Ministra Obrony Narodowej „ Strzelnica w Powiecie 2023 „ Nr. 4/2023/CWCR i została dofinansowana w kwocie 159 000,00 zł, całkowity koszt realizacji zadania to 239 000,00 zł.
W ramach realizacji zadania utworzono wirtualną strzelnicę – zaadoptowano pomieszczenia na potrzeby bezpiecznego i efektywnego pod względem szkoleniowym funkcjonowania wirtualnej strzelnicy oraz zakupiono wyposażenie szkoleniowe wirtualnej strzelnicy zawierające zestaw startowy środków technicznych i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do realizacji szkolenia strzeleckiego.
Zadanie będzie realizowane w zakresie zadań finansowanych maksymalnie do dnia 31 grudnia 2023 r.
Wirtualną strzelnicą będzie zarządzać Gminny Ośrodek Kultury w Dębowej Kłodzie, który przeszkolił w tym kierunku instruktorów do obsługi urządzenia szkoleniowego Pojedynek.
Wirtualna strzelnica będzie nieodpłatnie udostępniana od dnia oddania do użytkowania przez okres do dnia 31 grudnia 2033 r. na potrzeby:
• szkolenia uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa,
• szkolenia organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz obronności państwa,
• szkolenia społeczności lokalnej zamieszkałej w rejonie odpowiedzialności jednostki samorządu terytorialnego.
Wirtualna strzelnica pozwala na naukę i doskonalenie umiejętności w zakresie: bezpiecznego posługiwania się bronią, w tym jej obsługi manualnej, celowania z wykorzystaniem różnych rodzajów celowników, ćwiczeń w obserwacji – wykrywania, rozpoznawania i identyfikacji celów oraz prowadzenia celnego ognia z różnych postaw, na różnych odległościach, w tym do celów ruchomych, ukazujących się, przy zmiennych warunkach oświetleniowych i ograniczonej widoczności.
Dzięki strzelnicy można nauczyć się wspólnego wykorzystywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania, jest możliwość prowadzenia treningu indywidualnego, prowadzonego jednocześnie albo dla jednej do czterech osób, broń wykorzystywana do ćwiczeń to imitacja karabinu HK oraz pistoletu Glock.