Wręczenia Promes dla jednostek OSP

Szanowni Państwo.,
W dniu dzisiejszym uczestniczyłam na zaproszenie nadbryg. Grzegorza Alinowskiego Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie wspólnie z Panem Robertem Puczką Prezesem jednostki OSP KSRG w Dębowej Kłodzie i Panem Zbigniewem Hawrylukiem zastępcą Komendanta Komendy Powiatowej PSP w Parczewie w uroczystości wręczenia Promes dla 11 jednostek OSP z 6 powiatów tj. powiatach bialskim, chełmskim, krasnostawskim. parczewskim, radzyńskim i włodawskim.
Panie nadbrygadierze bardzo serdecznie dziękuje za zaproszenie i za tą wyjątkową uroczystość oraz za wręczenie Promesy .
Nasza jednostka OSP w Dębowej Kłodzie otrzymała dofinansowanie w wysokości
475 000 zł
Pragnę bardzo serdecznie podziękować Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu , Panu Mariuszowi Kamińskiemu Ministrowi MSWiA , Panu Maciejowi Wąsik , Sekretarzowi Stanu, Ministra MSWiA , Pani Annie Moskwie Minister Klimatu i Środowiska oraz Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za tą wyjątkową pomoc gminie, strażakom i mieszkańcom naszej gminy .
Pragnę również bardzo serdecznie podziękować Pani Poseł Monice Pawłowskiej za zaangażowanie w starania o przyznanie średniego wozu bojowego jednostce OSP w Dębowej Kłodzie . Nowy samochód strażacki będzie wykorzystany dla ratowania mienia i życia społeczeństwa z terenu powiatu parczewskiego.
Pani Poseł, wyrażając naszą wdzięczność za wsparcie, cieszymy się, że w Pani osobie mamy przyjaciela naszej gminy.
Wójt Gminy
Grażyna Lamczyk