Dębowa Kłoda

O nas

Gminny Ośrodek Kultury został utworzony w 1988 roku. Siedzibą Ośrodka Kultury jest Dębowa Kłoda, a terenem działania obszar Gminy Dębowa Kłoda. W skład Gminnego Ośrodka Kultury wchodzą świetlice wiejskie znajdujące się na terenie gminy Dębowa Kłoda. Gminny Ośrodek Kultury współpracuje z lokalnymi instytucjami, twórcami i artystami.

Zakres działalności Gminnego Ośrodka Kultury obejmuje: tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury. Sprawowanie opieki nad zabytkami, tworzenie warunków do rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego. Ważnym zadaniem GOK jest edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, ponadto działalność GOK obejmuje zaspokojenie potrzeb informacyjnych i edukacyjnych.