Zespół Gminnego Ośrodka Kultury w Dębowej Kłodzie :

Anna Walczyna – Dyrektor

Agnieszka Szkatulska – Księgowa GOK i GBP

Anna Walenciuk – Instruktor

Emilia Tarkowska – Instruktor śpiewu zespołu dziecięcego „Dębaczki”,

Instruktor nauki gry na ukulele i na klawiszach

Paweł Jabłoński – Instruktor tańca nowoczesnego dla dzieci i młodzieży, Instruktor Zumby

Wiesław Korniluk – Instruktor śpiewu zespołów ” Echo Dębowej” i ” Chmiel”

Piotr Antoniewski – Instruktor, PR

Małgorzata Karpińska – Pracownik gospodarczy