Gminny Ośrodek Kultury w Dębowej Kłodzie oferuje zajęcia stałe:

Taniec Nowoczesny dla dzieci 3-6 lat – Instruktor Paweł Jabłoński

Zajęcia odbywają się w każdą środę w godzinach 16.00-16.45

Karta zgłoszeniowa uczestnika zajęć TAŃCA NOWOCZESNEGO dla dzieci 3-6 lat

Oświadczenie uczestnika zajęć TAŃCA NOWOCZESNEGOdla dzieci 3-6 lat

Taniec Nowoczesny dla dzieci  od 7 roku życia- Instruktor Paweł Jabłoński

Zajęcia dobywają się w każdą środę w godzinach 17.00-17.45

Karta zgłoszeniowa uczestnika zajęć TAŃCA NOWOCZESNEGO Oświadczenie uczestnika zajęć TAŃCA NOWOCZESNEGO

Zajęcia fitness – Zumba – dla dorosłych – Instruktor Paweł Jabłoński

Zajęcia odbywają się w każdą środę w godzinach 18.00-19.00

Karta zgłoszeniowa uczestnika zajęć

Zumba Oświadczenie uczestnika zajęć Zumba

Zajęcia wokalne dla dzieci – Instruktor Emilia Tarkowska

Zajęcia odbywają się w każdy piątek od godziny 15.00

Karta zgłoszeniowa uczestnika zajęć WOKALNYCH

Oświadczenie uczestnika zajęć wokalnych

Zajęcia instrumentalne : nauka gry na ukulele i klawiszach

Instruktor Emilia Tarkowska

Zajęcia odbywają się w każdy piątek od godziny 15.00

Karta zgłoszeniowa uczestnika zajęć INSTRUMENTALNYCH (1)

Karta zgłoszeniowa uczestnika zajęć INSTRUMENTALNYCH (2)

Zajęcia wokalne dla zespołu „Echo Dębowej”

Instruktor Wiesław Korniluk

Zajęcia odbywają się w każdy czwartek od godziny 18.00

Zajęcia wokalne dla zespołu „Chmiel”

Instruktor Wiesław Korniluk

Zajęcia odbywają się w każdy piątek od godziny 18.00 w Domu Ludowym w Chmielowie.

Zajęcia wokalne dla zespołu ” Z Przytupem”

Instruktor Emilia Tarkowska

Zajęcia odbywają się w każdą środę od godziny 16.00 w świetlicy wiejskiej w Stępkowie.

Poza zajęciami stałymi GOK prowadzi ofertę zajęć cyklicznych dostosowanych do zainteresowań i wieku korzystających z zajęć. Informacje o nowych zajęciach prowadzonych w GOK pojawiają się na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych GOK.