Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowej Kłodzie jest najdłużej działającą placówką kultury w gminie Dębowa Kłoda. Została utworzona w 1950 roku. Pierwszą bibliotekarką była Pani Aleksandra Surowiec, z niezwykłym talentem plastycznym, stąd biblioteka stała się centrum działania kółka plastycznego dla dzieci. Biblioteka mieściła się wówczas w budynku Zarządu Gminy. Następnie kierownikiem biblioteki została Pani Zofia Bujalska. W 1960 roku biblioteka została przeniesiona do wynajętego lokalu od Państwa Woźniaków, a w latach 70. do tzw. baraku sąsiadującego z Klubem „Ruch”, ze szkołą i sklepem wielobranżowym. W tym okresie biblioteka była prowadzona przez Panią Marię Babiarz oraz przy pomocy Pani Władysławy Kruk. W tamtym czasie GBP miała dwie filie: w Chmielowie oraz Kodeńcu. Kolejnym kierownikiem Biblioteki  była Pani Izabela Sawicka wspomagana przez Panią Danutę Jagiełło. W 1985 powstała filia GBP w Białce.

W 1991 roku poprzez reorganizację placówek – GBP oraz GOK – utworzyły jedną placówkę pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty, w skład którego wchodziły wszystkie filie biblioteczne obsługiwane przez Panią Barbarę Sawiuk. Od 2009 r. GOK i GBP są odrębnymi instytucjami.

Od 1986 r. do dziś-  stanowisko bibliotekarki piastuje Pani Krystyna Mróz.