Poświęcenie nowego wozu strażackiego

Dnia 9 września 2023r. odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębowej Kłodzie.