Przy Gminnym Ośrodku Kultury są aktywne trzy zespoły śpiewające dla dorosłych ” Echo Dębowej”, ” Chmiel” oraz ” Z Przytupem”, który powstał w ubiegłym roku. Zespoły  uczestniczą we wszystkich imprezach organizowanych w Gminie, jak również na terenie całego powiatu parczewskiego. Mają swoje siedziby w budynku GOK w Dębowej Kłodzie oraz w świetlicy wiejskiej w Chmielowie i Stępkowie. Regularnie odbywają się próby, raz w tygodniu, gdzie spotykają się członkowie zespołu z instruktorem śpiewu. Przynależność do zespołu pozwala rozwijać swoje pasje, podnosić umiejętności wokalne, dzięki profesjonalnym instruktorom. Niejednokrotnie zespoły zajmowały wysokie miejsca na różnego rodzaju przeglądach czy konkursach.  Jest to sposób na efektywne zagospodarowanie wolnego czasu, utrzymanie relacji towarzyskich bądź zdobycie nowych, a także sposób na oderwanie się od codziennych obowiązków.

Gminny Ośrodek Kultury wspiera również młodszych entuzjastów śpiewania. Od 2019 roku istnieje zespół „Dębaczki”, który w 2020 roku zmienił nazwę na „Neonki”. Zespół dziecięcy bierze udział w imprezach kulturalnych organizowanych na terenie gminy Dębowa Kłoda oraz przeglądach czy konkursach piosenki na terenie całego powiatu.

Członkowie zespołu dziecięcego „Neonki” :

 1. Vanessa Ulińska
 2. Julia Lewicka
 3. Jessika Głuszczak
 4. Lena Wojciechowska
 5. Oliwia Wrzaszcz
 6. Amelia Kabacińska
 7. Lena Bujalska
 8. Maja Woźniak
 9. Lucyna Hetman
 10. Maja Wawryszczuk
 11. Zuzanna Wrzaszcz
 12. Lilianna Wrzaszcz

Członkowie zespołu ” Echo Dębowej”

 1. Jadwiga Burdal
 2.  Ewa Ciopcińska
 3.  Janina Chmielewska
 4.  Beata Czech
 5.  Anna Frondczak
 6.  Janina Hapon
 7.  Czesława Lasecka
 8.  Jadwiga Lipska
 9.  Anna Oleksiuk
 10.  Marianna Pamrowska
 11.  Władysława Pamulska
 12. Anna Staśkiewicz
 13.  Wojciech Sutryk – kierownik zespołu
 14. Marianna Walter

 

Członkowie zespołu ” Chmiel” 

 1.  Danuta Terlecka
 2.  Stanisława Chwalczuk
 3.  Barbara Iwańczuk
 4.  Danuta Ignaciuk
 5.  Ewa Chmielewska-Lotek – kierownik zespołu
 6.  Teresa Kaliszyk
 7.  Urszula Martychewicz
 8.  Agnieszka Sikora
 9.  Henryka Tureniec
 10.  Krystyna Krajewska
 11.  Zenobia Juszczyk
 12.  Stanisław Juszczyk
 13.   Jan Iwańczuk

 

Członkowie zespołu ” Z Przytupem”

 1. Anna Kubicka – kierownik zespołu
 2. Teresa Zajączkowska
 3. Ewa Kułak
 4. Marzenna Smolińska
 5. Agnieszka Krasucka
 6. Danuta Wyszyńska
 7. Alicja Kobylińska
 8. Bożena Harcaj
 9. Maria Łubińska