Zajęcia kreatywne Asów

Nasze wczorajsze zajęcia Asów i nasi kreatywni Panowie😉wykonali kredowo solne mozaiiki.